Wiener Blond
Bis in der Früh

Verena Doublier, śpiew, gitara, loopy
Sebastian Radon, śpiew, cajón, loopy

Już od 11 lat Verena Doublier i Sebastian Radon śpiewają razem pod nazwą Wiener Blond wbrew stereotypom złudnej luźnej wiedeńskiej atmosfery przy kieliszku wina. Będąc częścią sceny muzycznej, reprezentującej tak zwaną „nową formę piosenki wiedeńskiej“, szarmancko, gderliwie i „goschert“ (zuchwale) (nawet w dawnych Prusach nie myli przypuszczenie co do znaczenia tego słowa) poddają krytycznej analizie główne tematy z życia codziennego Wiedeńczyków; w swoich po części uszczypliwych, po części zwariowanych tekstach nie oszczędzają nawet takich świętości austriackich jak wino musujące, potrawy Risi Bisi i wiedeńskie dania mączne.

Przy czym bawiąc się melancholią, melodiami i meldunkami muzycy żartują z absurdalności i metafizyczności, obłędu życia codziennego i staroświeckiego idealizowania lokali gastronomicznych. Ich aktualny album pt. Bis in der Früh (Do rana) jest inspirowany tętniącą życiem stolicą Austrii, która orzeźwiająco odnajduje się gdzieś pośrodku, między Wschodem a Zachodem i w ciągłej przemianie, a mimo to uzależniona od nieustannych kompromisów. Swoimi groovami, melodiami i historiami grupa Wiener Blond porywa kryzys do tańca.