Fundacja Schloss Neuhardenberg

W związku z apelem ówczesnego rządu federalnego skierowanym do dużych niemieckich przedsiębiorstw i związków gospodarczych, aby po zjednoczeniu Niemiec angażowały się w regionach byłej NRD w rewitalizację parków i obiektów zabytkowych przez programy perspektywiczne ochrony zabytków, społeczne i kulturalne, centrala Grupy Finansowej Kas Oszczędnościowych w Niemczech, Niemiecki Związek Kas Oszczędnościowych i Żyrowych, nabyła w roku 1997 teren pałacu i park w Neuhardenbergu od rodziny von Hardenberg i wreszcie założył fundację Schloss Neuhardenberg.

Powody podjęcia tej decyzji były różne.

Książę Karl August von Hardenberg, który otrzymał w ramach „podziękowania króla“ posiadłość w Marchii Brandenburskiej jako lenno, był jednym z głównych inicjatorów gruntownych reform, które po klęsce Prus w 1806 roku w bitwie pod Jeną i Auerstedt zmodernizowały państwo pruskie i stworzyły tym samym ważne podstawy do wprowadzenia ustroju demokratycznego. Owe zmiany, które zapisały się w historii pod nazwą „reform Steina i Hardenberga“, uchodziły również za wymóg dla założonych na początku XIX wieku pierwszych komunalnych kas oszczędnościowych.

Zespół pałacowy miał duże znaczenie kulturowo-historyczne dzięki działalności Karla Friedricha Schinkla, księcia von Pückler-Muskau i Petera Josepha Lennégo, którzy przekształcili go w architektoniczny klejnot o znaczeniu narodowym, a dzisiaj jest świadectwem pruskiego klasycyzmu o wyjątkowo spójnym charakterze.

W końcu za sprawą hrabiego Carla-Hansa von Hardenberg pałac Schinkla stał się miejscem spotkań antynazistowskiej opozycji. Ówczesny ostatni mąż stanu Neuhardenbergu umożliwił konspiratorom z 20 lipca 1944 r. wspólne spotkania w celu zaplanowania nowego porządku w państwie po dokonaniu puczu. Po nieudanym zamachu na Hitlera rodzina von Hardenberg została wywłaszczona przez nazistów, hrabia von Hardenberg cudem uniknął swojej egzekucji.

Wszystkie te czynniki, które są blisko powiązane z zespołem pałacowym, wpisują się w koncepcję zaangażowania społecznego Grupy Finansowej Kas Oszczędnościowych. Jej działalność i profil tematyczny, zakotwiczone w regionie niczym kulturalna latarnia morska, są wyrazem ugruntowanej historycznie pracy na rzecz dobra powszechnego. Kasy Oszczędnościowe są w całości największym niepaństwowym sponsorem wydarzeń kulturalnych w Niemczech.

Od 1997 do 2001 r. pałac z parkiem został ostrożnie zrewitalizowany, dodatkowe budynki na cele gastronomiczne, hotelarskie, organizację imprez i wystaw zostały wybudowane w ścisłym oparciu o dostępny klasycystyczny materiał budowlany.

W 2001 roku Niemiecki Związek Kas Oszczędnościowych i Żyrowych założył Fundację Schloss Neuhardenberg w formie jednoosobowej spółki z o.o. i przekazał jej odpowiedzialność za organizację programu imprez, wydarzeń konferencyjnych i prowadzenie całego kompleksu.

Celem było po pierwsze stworzenie miejsca obrad i spotkań. Po drugie fundacja miała opracować w Neuhardenbergu wybitny program imprez zarówno dla mieszkańców, jak i publiczności spoza regionu.

Oficjalne otwarcie całego kompleksu pałacowego odbyło się 8 maja 2002 roku w obecności prezydenta Niemiec Johannesa Raua. Od tego lat hotel Pałacu Neuhardenberg i Karczma Brennerei przyjmują gości. Program kulturalny corocznie obejmuje koncerty, czytania, przedstawienia teatralne, rozmowy i wystawy. Znani artyści z kraju i zagranicy, filozofowie i osobistości ze świata polityki i nauki są związani z fundacją. Tak oto Pałac Neuhardenberg stał się ważną marką kultury Brandenburgii, przyciągającą publiczność spoza regionu.

Przy tym Neuhardenberg jako miejsce organizacji imprez ma odzwierciedlać również szerokie spektrum zaangażowania społecznego Grupy Finansowej Kas Oszczędnościowych. Dowodem jest między innymi wspieranie młodego pokolenia muzyków w połączeniu z konkursem muzycznym „Jugend musiziert“, jak i wystawy dzieł sztuki ze zbiorów organizacji Kas Oszczędnościowych.

Od roku założenia 2001 do 2014 roku Fundacją Schloss Neuhardenberg kierował Bernd Kauffmann. Od 2015 roku jego następczynią jest dr Heike Kramer.