Summen Singen Schreien –
Lieder inspiriert von Psalmen
(pieśni inspirowane psalmami)

Gerhard Schöne, gitara, śpiew
Ralf Benschu, saksofon, klarnet
Jens Goldhardt, organy

Gerhard Schöne jest legendą niemieckiej piosenki. Dla wielu pokoleń we wschodniej części kraju dzieciństwo wiązało się z jego muzyką: jego empatycznymi, poetyckimi piosenkami, zawsze z wyraźnie odczuwalnym dystansem do socjalistycznej pedagogiki państwowej, jego ciepłym głosem i wrodzoną serdecznością. Po roku 1990 wydał ponad tuzin nowych albumów; piosenkarz niestrudzenie podróżuje, realizując różne programy, często inspirowane teatrem. Schöne uwielbia przemiany, lecz nawet pod tym względem zawsze pozostaje sobie wierny. Do dzisiaj upomina z podniesionym i równocześnie rozbawionym głosem, wtrąca się w różne sprawy i jest artystą, który, w myśl chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego, szuka w czasach rozłamu tego, co nas łączy.

Gerhard Schöne przeanalizował do swojego albumu Summen Singen Schreien niezwykle błyskotliwie i wnikliwie niektóre psalmy pod kątem tego, czy są prawdziwie, a jednocześnie czerpie z nich pociechę. Stale zmieniając swój strój, zakrada się do świata kanclerz Niemiec, do życia Edwarda Snowdena lub wczuwa się w uczucia jętki. Razem z potsdamskim saksofonistą Ralfem Benschu oraz Jensem Goldhardtem na organach zagra wieczorny koncert, emanujący honorem, radością i swawolą. „Cieszcie się i radujcie!“, to dwa przyjemne słowa, których chętnie używa się w kościele, gdy tak jak tutaj ma miejsce coś cudownego.