Martina Gedeck und Sebastian Knauer

In einem Weltmeer von Harmonie
(W oceanie harmonii)

Bettina von Arnim i Ludwig van Beethoven
z Martina Gedeck i Sebastian Knauer (fortepian)

Teksty Bettiny von Arnim

Ludwig van Beethoven:
Sonata c-moll, op. 10 nr 1
Sonata d-moll, op. 31 nr 2, Burza
Sonata cis-moll, op. 27 nr 2, Sonata Księżycowa

Zestawienie tekstów: Wolfgang Knauer
Koncepcja: Sebastian Knauer

W maju 1810 roku 25-letnia Bettina Brentano, później von Arnim, została przedstawiona w Wiedniu kompozytorowi Ludwigowi van Beethovenowi. Zanim miesiąc później ponownie opuściła miasto, spotkali się tylko trzy razy, ale spotkania te miały bardzo intensywny charakter. Bettina von Arnim przez całe swoje życie nieustannie powraca do tych spotkań w swoich pismach. Także Beethoven był niezwykle oczarowany osobowością tej młodej kobiety pełnej tajemnic, która stała się później jedną z głównych przedstawicielek niemieckiego romantyzmu. Z dziewczęcym urokiem od razu zjednała sobie sympatię Beethovena. W stosunku do niej nie był wcale odpychający i szorstki, lecz raczej uprzejmy, uważny i serdeczny. W jej dziełach znajduje się wiele dowodów na emfazę i zachwyt, które okazywała kompozytorowi. Przez swoją wrażliwość, otwartość i znajomość sztuki szybciej dostrzegła Beethovena i jego muzykę niż wiele innych jej współczesnych osób. Zmarły w 2018 roku pisarz, pasjonat muzyki i prezenter Wolfgang Knauer zestawił pod tytułem W oceanie harmonii dzieła Bettiny von Arnim w formie wzruszającego tekstu o jej relacjach z Beethovenem.

Aktorka Martina Gedeck wymawia słowa Bettiny von Arnim z empatią i umiejętnie utożsamia się z jej twórczością. Czyni to też ku pamięci zmarłej w 2019 r. aktorki Hannelore Elsner, dla której ten wieczór był pierwotnie zaplanowany. Czytaniu towarzyszyć będą trzy najsłynniejsze sonaty fortepianowe Beethovena. Wykona je pianista Sebastian Knauer, który opracował na ten wieczór wzór tekstów swojego ojca.