Adwent, adwent
Historie bożonarodzeniowe

czyta: Nicole Heesters

Teksty:
Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Bertolt Brecht,
Wolf Biermann, Matthias Claudius, Agatha Christie,
Erich Kästner, Selma Lagerlöf, Novalis, George Orwell,
Theodor Storm, Kurt Tucholsky i in.

przygotował: Gerhard Ahrens

Każdego roku sezon bożonarodzeniowy zaczyna się od adwentu. Z dnia na dzień aż do Wigilii Bożego Narodzenia, w oczekiwaniu na Dzieciątko Chrystusowe, otwiera się jedno okienko kalendarza adwentowego. Już od niepamiętnych czasów opowiadane są historie, które nie tylko skracają czas oczekiwania i przygotowywania prezentów dla młodszych i starszych, ale także przypominają o świątecznym przesłaniu, które anioł przekazał pasterzom w polu: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką!“

Od czasów Lutra oczekiwanie na zbawienie w czasie Świąt jest ściśle związane z ideą, że Boże Narodzenie jest przede wszystkim świętem dla dzieci. Nicole Heesters podąża za echem dzieciństwa czytając wiersze i opowieści na czas adwentu. Erich Kästner powiedział, że dzieciństwo to „ciche, czyste światło, które pocieszająco prześwieca z przeszłości do teraźniejszości i przyszłości. Naprawdę przypominać sobie dzieciństwo oznacza, nagle i bez długiego zastanawiania się znowu wiedzieć, co jest prawdziwe i fałszywe, co dobre i złe. Większość ludzi zapomina swoje dzieciństwo jak parasola i zostawia je gdzieś w przeszłości. Ale jednak ani czterdzieści, ani pięćdziesiąt lat nauki i doświadczenia nie zastąpi wartości duchowych pierwszej dekady życia. Dzieciństwo jest naszą latarnią morską.“