O granicach

Rozmowa

na temat sąsiedztwa polsko-niemieckiego
w dzisiejszej Europie

Dyskusja panelowa z Basilem Kerskim,
Bartoszem T. Wielińskim
i Dagmarą Jajeśniak-Quast

prowadzi: Annette Riedel

75 lat po zakończeniu II wojny światowej Polska i Niemcy są sąsiadami w sercu zmieniającej się Europy. Oprócz wielu innych spraw łączy ich długa linia graniczna. Podczas gdy ta granica przez 40 lat raczej dzieliła mieszkańców „państw braterskich“ NRD i Polski, od momentu wstąpienia Polski do UE i strefy Schengen jest fizycznie prawie niezauważalna.

Obecnie znów broni się granic. Szczególnie od chwili przejęcia władzy w polskim rządzie przez partię Prawo i Sprawiedliwość i wzmocnienia sił prawicowo-konserwatywnych w Niemczech sytuacja się zaostrzyła. Ponieważ obserwujemy przesuwanie się obozów politycznych w całej Europie, należy skierować uwagę również na kontekst historyczny, polityczny i społeczny. Czy nadal jesteśmy dobrymi sąsiadami? Co trzyma Europę razem? Jaki wpływ mają dążenia do autonomii i populizm na nasze współżycie?

Polsko-niemiecki menadżer kultury i publicysta Basil Kerski jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, które dokumentuje historię rewolucji antykomunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w roku 1989 i wspiera kulturę demokratyczną w Europie.

Bartosz T. Wieliński zajmuje się polityką zagraniczną w największym niezależnym dzienniku w Polsce, Gazecie Wyborczej, wcześniej był korespondentem w Niemczech.

Dyrektorka Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Dagmara Jajeśniak-Quast prowadzi badania naukowe we Frankfurcie nad Odrą – a tym samym poniekąd „na granicy“ – na temat stosunków sąsiedzkich między Polską a Niemcami.

Rozmowę prowadzi Annette Riedel, redaktorka, prezenterka i była korespondentka UE w programie radiowymDeutschlandfunk Kultur.

O granicach

Rozmowa

  • sobota, 25.04.2020
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp
€ 13,- / ulgowy € 9,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 3_Märkische Oderzeitung
  • 999_Deutschlandfunk Kultur