Sei gegrüßt und lebe

Czytanie

Przyjaźń w listach i dziennikach

Martina Gedeck i Corinna Harfouch czytają listy Brigitte Reimann i Christy Wolf

Przygotował: Gerhard Ahrens

Dwie kreatywne i zaangażowane kobiety dodają sobie nawzajem odwagi, by móc przetrzymać konflikty i podążać własną drogą. Jednocześnie dialog tych wybitnych autorek odsłania rzeczywistość NRD pełną trudności, nadziei i złudzeń, którymi przepełnione były rozmowy na tematy prywatne, dotyczące życia codziennego i kwestionowania społeczeństwa realnego socjalizmu. Na okres tej korespondencji przypada również Praska Wiosna, której stłumienie niweczy nadzieje na „socjalizm z ludzką twarzą“.

Brigitte Reimann (1933-1973) zaraz po maturze zdecydowała, że zostanie pisarką. Przez pewien czas pracowała jako nauczycielka, zanim rozpoczęła pracę w kopalni węgla brunatnego, gdzie kierowała Kołem Pisarzy Pracujących. W 1963 roku została wybrana do zarządu Związku Literatów Wschodnioniemieckich. Podczas podróży do Moskwy poznała bliżej Christę Wolf, z którą od tego momentu utrzymywała korespondencję.

Christa Wolf (1929-2011) działała jako pracownik naukowy, od 1955 do 1977 roku pracowała w zarządzie Związku Literatów NRD. Podczas pobytów studyjnych w przedsiębiorstwie państwowym Waggonbau Ammendorf kierowała Kołem Pisarzy Pracujących. Książki jej autorstwa Der geteilte Himmel (Niebo podzielone) i Nachdenken über Christa T. (Rozmyślania nad Christą T.) wznieciły falę ideologicznych zarzutów wobec autorki. Jako członek Niemieckiego Centrum PEN (od 1965 roku) i Akademii Sztuk Pięknych NRD (od 1974 roku) protestowała m. in. przeciwko pozbawieniu obywatelstwa Wolfa Biermanna oraz wykluczeniu autorów takich jak Stephan Heym ze Związku Literatów.

Aufführungsrecht: Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Sei gegrüßt und lebe

Czytanie

  • sobota, 17.03.2018
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp € 15,- / ulgowy € 11,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 7_Inforadio (rbb)
  • 5_radioeins (rbb)