Listopad 1918 – Taniec na wulkanie

Czytanie z muzyką

z Maren Kroymann i Sylvestrem Grothem
na fortepianie: sir Henry

 

Teksty i piosenki z lat 20-tych XX wieku Bertolta Brechta, Alfreda Döblina, Hannsa Eislera, Friedricha Hollaendera, Harry’ego Grafa Kesslera, Kurta Tucholsky’ego i in.

 

przygotował: Gerhard Ahrens

Rok 1918 wyznacza okres przełomu, sięgający od siejącego spustoszenie końca wojny przez rozmaite zagrożenia po „Złote lata dwudzieste“. W Niemczech dochodzi do fundamentalnych przemian w zakresie polityki i gospodarki, w społeczeństwie, w dziedzinie sztuki i kultury. Po abdykacji cesarza, 9 listopada 1918 roku, w Berlinie proklamowano od razu powstanie dwóch nowych ustrojów państwowych: obywatelsko-demokratycznej republiki i socjalistycznej republiki radzieckiej. Choć nowy ustrój w myśl pierwszej proklamacji został przeforsowany, pokoju na razie nie było. Podczas gdy Zgromadzenie Narodowe obradowało w odległym Weimarze, gdzie indziej dochodziło do krwawych starć między Spartakusowcami, członkami Freikorpsu a oddziałami prorządowymi. Pośrodku tego chaosu rozpoczął się okres rozkwitu muzyki, literatury i teatru, który później kojarzony był z Republiką Weimarską a lata 20-ste uzyskały miano „złotych“. Teksty autorów tamtego okresu niezwykle przekonująco podkreślają ogromne napięcie, w skutek którego to społeczeństwo przełomu, niepowodzeń i nowego początku ostatecznie się rozpadło.

Ta napięta atmosfera upadku i przełomu lat powojennych odżyje w pieśniach i pamfletach, wierszach i manifestach, pismach polemicznych i hymnach w wykonaniu Maren Kroymann i Sylvestra Grotha oraz sir Henry’ego na fortepianie.

Listopad 1918 – Taniec na wulkanie

Czytanie z muzyką

  • sobota, 22.09.2018
  • 17:00
  • Duża Sala

Wstęp
€ 15,- / ulgowy € 11,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 2_Märkische Oderzeitung