Obcy w domu

Czytanie

z okazji 90. urodzin Güntera Kunerta
Ulrich Noethen przeczyta utwory liryczne i prozę Güntera Kunerta

przygotował: Gerhard Ahrens

„Heimat ist das, was jedem in die Kindheit scheint, und worin noch niemand war.“ (Ojczyzna jest tym, co rozświetla nam dzieciństwo, i gdzie jeszcze nikt nie był.)

(Ernst Bloch)

 

Günter Kunert zawsze niezmiernie tęsknił za ojczyzną. Urodzony w 1929 roku w Berlinie, nie może uczęszczać do żadnej ponadpodstawowej szkoły, ponieważ jego matka jest Żydówką. Po zakończeniu wojny rozpoczyna studia graficzne na Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Berlinie-Weißensee, które finansuje pisząc wiersze satyryczne i historie dla czasopisma Ulenspiegel. W 1950 roku ukazuje się jego pierwszy tom poezji Wegschilder und Mauerinschriften (Znaki drogowe i napisy na murach). Spotkania z Johannesem R. Becherem i Bertoltem Brechtem kształtują jego charakter. Od 1960 roku Kunert coraz bardziej popada w konflikt z władzami NRD. Na Zachodzie ukazuje się jego powieść Im Namen der Hüte, która dopiero dziewięć lat później zostanie wydrukowana w NRD. W 1972 roku obejmuje profesurę na ograniczony czas w Austin w Teksasie a w 1975 roku spędza rok w angielskim mieście Warwick. Po podpisaniu protestu grupy intelektualistów przeciwko pozbawieniu Wolfa Biermanna obywatelstwa zostaje wykluczony z partii SED. W 1979 roku wyjeżdża do Republiki Federalnej i zamieszkuje na stałe w Kaisborstel w pobliżu Itzehoe.

Pisanie stało się dla autora ojczyzną zastępczą. Ulrich Noethen przeczyta utwory z obszernej twórczości Kunerta, których dominującym motywem są nieustannie brak poczucia wspólnoty, bezpieczeństwa i schronienia oraz wygnanie.

Obcy w domu

Czytanie

  • niedziela, 29.09.2019
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp
€ 16,- / ulgowy € 12,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 3_Märkische Oderzeitung