Euforia. Rozczarowanie. Nadzieja

Czytanie

Bodo Schwarzberg

Portrety mieszkańców powiatu Kyffhäuser

przeczyta: Hanns Zischler
przygotował: Gerhard Ahrens

rozmowa z Janą Hensel, Karstenem Krampitzem, Matthiasem Platzckiem i Hannsem Zischlerem
prowadzi: Stephan-Andreas Casdorff

Bodo Schwarzberg nakreślił w niezliczonych rozmowach drogi życiowe mieszkańców swoich rodzinnych stron, południowej części gór Harzu. Przy czym centralnym punktem było pytanie, jaki wpływ na ich losy miała Jesień Ludów i rozwój od tego czasu. Powstała przekonująca kronika, która przykładowo przedstawia biografie mieszkańców wschodniej części kraju po zjednoczeniu Niemiec. Historie te odczytane we fragmentach mają być okazją do dyskusji panelowej, podczas której zostaną przeanalizowane pytania na temat tożsamości, ojczyzny i straty w czasach wielkich zmian, w rozdarciu między euforią związaną z upadkiem muru a późniejszymi rozczarowaniami. Gdzie znajduje się niemieckie społeczeństwo ze Wschodu i Zachodu trzydzieści lat po upadku Muru Berlińskiego? Czy konieczne jest bardziej rozgraniczające spojrzenie na NRD i biografie mieszkańców Wschodnich Niemiec? Czy istnieje nadzieja na to, że będzie można kiedykolwiek mówić o ukończonym procesie zjednoczenia?

Jana Hensel, urodzona w Lipsku, stała się znana w 2002 roku dzięki publikacji Zonenkinder. Pisze artykuły dla portalów Zeit Online i Die Zeit im Osten. Ostatnio ukazała się jej powieść pt. Keinland (2017) oraz we współpracy z Wolfgangiem Englerem Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein (2018). Karsten Krampitz pochodzi z Rüdersdorf, pisał artykuły do gazet dla bezdomnych oraz m. in. dla dzienników FAZ, Junge Welt, Berliner Zeitung i Die Welt. Uzyskał tytuł doktora pracą na temat samospalenia pastora Brüsewitza. Jest autorem wielu książek, m. in. 1976. Die DDR in der Krise. Matthias Platzeck był w 1990 roku członkiem rządu Modrowa w NRD a później Ministrem Ochrony Środowiska Brandenburgii, burmistrzem Poczdamu i premierem Brandenburgii. Jest prezesem Forum Niemiecko-Rosyjskiego oraz Komisji Węglowej. Hanns Zischler mieszka od 1968 roku w Berlinie (Zachodnim), jest aktorem, reżyserem, tłumaczem i eseistą. Pracuje m. in. w teatrze Berliner Schaubühne i z reżyserami filmowymi jak Wimem Wendersem, Claudem Chabrolem, Istvánem Szabó i Stevenem Spielbergiem. Przetłumaczył utwór Jaquesa Derridy i napisał m. in. książkę pt. Das Mädchen mit den Orangenpapieren (2016). Rozmowę poprowadzi redaktor berlińskiego dziennika Tagesspiegel Stephan-Andreas Casdorff.

Euforia. Rozczarowanie. Nadzieja

Czytanie

  • sobota, 26.10.2019
  • godz. 16:00
  • Duża Sala

Czytanie i rozmowa

Wstęp

€ 12,- / ulgowy € 9,-

 

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750