Wspominanie pewnego państwa

Czytanie z muzyką

Corinna Harfouch i Alexander Scheer czytają teksty Thomasa Brascha, Volkera Brauna, Petera Hacksa, Christopha Heina, Stefana Hermlina, Stefana Heyma, Güntera Kunerta, Heinera Müllera, Einara Schleefa, Christy Wolf i in.
piosenki Gerharda Gundermanna
zaśpiewa Alexander Scheer 

przygotował: Gerhard Ahrens

„Vielleicht wird uns eines Tages die Erkenntnis kommen, dass erst jener Beitritt zur Bundesrepublik uns zu den DDR-Bürgern hat werden lassen, die wir nie gewesen sind, jedenfalls nicht, solange wir dazu gezwungen waren.“ (Być może któregoś dnia dojdziemy do przekonania, że dopiero owe przystąpienie do Republiki Federalnej uczyniło z nas obywateli NRD, którymi nigdy nie byliśmy, w każdym razie dopóki byliśmy do tego zmuszeni.)
(Wolfgang Hilbig)

4 listopada 1989 roku na Alexanderplatz w Berlinie Wschodnim miała miejsce największa manifestacja Jesieni Ludów. Nie chodziło w niej o zniesienie socjalizmu w NRD, lecz o zjednoczenie ustroju socjalistycznego z demokratycznym, o „socjalizm z ludzką twarzą“, nadzieję, która także po Praskiej Wiośnie z 1968 roku nie do końca zgasła w głowach i sercach wielu ludzi. Mowę wygłosili wtedy pisarze Stefan Heym, Christoph Hein, Christa Wolf, Heiner Müller i wielu innych. Mówili o schyłku rządów autokratycznych partii SED i nie myśleli o końcu NRD, który po upadku muru został przesądzony przystąpieniem NRD do RFN 3 października 1990 roku. Corinna Harfouch i Alexander Scheer przypomną o tym burzliwym okresie przełomu, o nadziejach i rozczarowaniach, czytając teksty autorów wschodnioniemieckich i śpiewając niektóre piosenki Gerharda Gundermanna. „Doświadczyliśmy w latach 1989 i 1990 w NRD“, pisze Friedrich Dieckmann, „fenomenu pokojowego upadku państwa, prawdziwie antymityczny proces – prawie jak utopia, która stała się rzeczywistością. Trochę pochopnie NRD wiązane jest w dzisiejszych czasach z niepowodzeniem; tamtemu państwu udało się odejść pokojowo, po tym jak spełniło swoją historyczną misję. Tą misją nie była, jak wielu sądziło i sądzi, realizacja idei socjalizmu w ćwiartce kraju (to był środek, nie cel), lecz przyzwyczajenie Niemców do wyznaczonej przez aliantów w 1945 roku nowej granicy na Wschodzie Niemiec, zgodnie z którą Niemcy Środkowe dołączyły do Wschodu.“

Wspominanie pewnego państwa

Czytanie z muzyką

  • niedziela, 22.09.2019
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp
€ 16,- / ulgowy € 12,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 4_tip Berlin
  • 6_rbb_Kultur