Przyszłość naszego klimatu

Rozmowa

dyskusja panelowa z Annaleną Baerbock, Hansem Joachimem Schellnhuberem i Ludolfem von Maltzanem
prowadzi: Thomas Prinzler

Suche i upalne lata, topniejące warstwy lodu na obszarach polarnych, pożary lasów nie tylko w Europie Południowej i Kalifornii, lecz również pośrodku Brandenburgii, monsuny i huragany w stolicy Niemiec – wydaje się, że pogoda zwariowała. Skutkom zmian klimatu nie da się już więcej zaprzeczyć. „Lato stulecia 2018“ jest zwiastunem epoki upałów, ostrzegają klimatolodzy. Jaki wpływ będą miały średnio- i długoterminowo stale rosnące temperatury i zmieniony stan pogody na region taki jak Brandenburgia? Jakie zmiany wynikną z tej sytuacji w sektorze rolnym i innych gałęziach gospodarki? Czy uwarunkowana zmianą klimatu migracja będzie jednym z jej następstw na świecie?

Te i inne pytania oraz odpowiednie modele, które mogą przeciwdziałać temu rozwojowi na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej, zostaną przeanalizowane przez fachowców podczas dyskusji panelowej. Sojusz 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen) jest jedną z niewielu partii politycznych, które już dawno temu całkowicie poświęciły się ochronie klimatu. Przewodnicząca Zielonych, pochodząca z Brandenburgii działaczka na rzecz prawa międzynarodowego po studiach Annalena Baerbock, była od 2013 do 2017 roku rzeczniczką polityki klimatycznej swojej partii i uchodzi za uznaną ekspertkę w tej tematyce.

Hans Joachim Schellnhuber należy do najbardziej renomowanych na świecie klimatologów. Do września 2018 roku był dyrektorem założonego przez siebie Instytutu Badań nad Skutkami Zmiany Klimatu w Poczdamie i od wielu lat jest pochłonięty m. in. osiągnięciem celu ograniczenia ocieplenia Ziemi do 2 stopni poprzez odnawialne źródła energii.

Ludolf von Maltzan zarządza od 2006 roku przedsiębiorstwem rolnym Ökodorf Brodowin w Brandenburgii, które dzięki mądrym środkom zaradczym dobrze przetrwało okres suszy w 2018 roku.

Rozmowę poprowadzi Thomas Prinzler, dziennikarz i redaktor naukowy m. in. dla Inforadio (rbb).

Przyszłość naszego klimatu

Rozmowa

  • niedziela, 30.06.2019
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp

€ 12,- / ulgowy € 9,-

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 7_Inforadio (rbb)