Adwent, adwent

Czytanie

Historie bożonarodzeniowe

czyta:
Nicole Heesters

przygotował:
Gerhard Ahrens

Teksty: Ingeborg Bachmann,
Thomas Bernhard, Bertolt Brecht,
Wolf Biermann, Matthias Claudius,
Agatha Christie, Erich Kästner,
Selma Lagerlöf, Novalis, George Orwell,
Theodor Storm, Kurt Tucholsky i in.

Każdego roku sezon bożonarodzeniowy zaczyna się od adwentu. Z dnia na dzień aż do Wigilii Bożego Narodzenia, w oczekiwaniu na Dzieciątko Chrystusowe, otwiera się jedno okienko kalendarza adwentowego. Od niepamiętnych czasów opowiadane są historie, które nie tylko skracają czas oczekiwania i przygotowywania prezentów dla młodszych i starszych, ale także przypominają o świątecznym przesłaniu, które anioł przekazał pasterzom na polu: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką!“

Od czasów Lutra oczekiwanie na zbawienie w czasie Świąt jest ściśle związane z ideą, że Boże Narodzenie jest przede wszystkim świętem dla dzieci.

Nicole Heesters podąża za echem dzieciństwa czytając wiersze i opowieści na czas adwentu. Erich Kästner powiedział, że dzieciństwo to „ciche, czyste światło, które pocieszająco prześwieca z przeszłości do teraźniejszości i przyszłości“. Naprawdę przypominać sobie dzieciństwo oznacza, nagle i bez długiego zastanawiania się znowu wiedzieć, co jest prawdziwe i fałszywe, co dobre i złe. Większość ludzi zapomina o swoim dzieciństwie jak zapomina parasola i zostawia je gdzieś w przeszłości. A jednak ani czterdzieści, ani pięćdziesiąt lat nauki i doświadczenia nie zastąpi wartości duchowych pierwszej dekady życia. Dzieciństwo jest naszą latarnią morską.“

Adwent, adwent

Czytanie

  • sobota, 05.12.2020
  • godz. 17:00
  • Duża Sala

Wstęp
€ 17,- / ulgowy € 13,-

Świąteczne menu po czytaniu
€ 49,- na osobę

lub w ramach
oferty adwentowej

Przedsprzedaż

pod nr tel.
033476 600-750

  • 3_Märkische Oderzeitung