FAKT

FAKT - Office for Architecture został założony w 2013 r. w Berlinie. Trzej architekci – Sebastian Kern, Martin Tessarzi Jonas Tratz – zajmują się zagadnieniami projektowania od obiektu architektonicznego po koncepcje urbanistyczne, jak również zadaniami akademickimi. FAKT szuka w swojej pracy precyzyjnych odpowiedzi, procesowi powstawania projektów towarzyszy rozmyślanie nad systemem, innowacjami i tożsamością.

No Title (2020/2021)
Bez tytułu

Aluminium, 5 × 5 × 0.2m

Lekka konstrukcja unosi się pozornie delikatnie ponad ziemią. Rośliny wyrastają pod nią, na niej i pną się przez środek. Pokład niczym lekki filtr połyskujący i przepuszczalny pozwala, aby deszcz i światło przedostawały się do ziemi — nowy rodzaj tarasu jako minimalnie inwazyjne miejsce pobytu pośrodku bujnej przyrody.

Ani to dosłownie pojęta architektura, ani dziewicza roślinność: Jako prototyp w formacie 1:1 pokładu zaplanowanego do Villi Almone w Rzymie, struktura porusza aspekty innego rodzaju architektury, filigranowej interferencji, która dopuszcza równoczesność, programuje i wykorzystuje przestrzeń, ale mimo to nie zastępuje jej kompletnie. Inny, bardziej uważny i ostrożny sposób komunikacji, zachowania zasobów naturalnych i aktualizacji odkrytych wartości jako nowe doświadczenie przestrzeni.

Zaprojektowana z myślą o miejscu w południowo-wschodniej części parku Villi Almone — rezydencji Ambasadora Niemiec w Rzymie —, wykonana z aluminium struktura o lekkiej budowie uzupełnia mały, rozpadający się budynek sąsiedni w tylnej części ogrodu, który przez swój pustostan w ogrodzonym parku daje niezwykłe możliwości nowej realizacji programowej. Zastały niepozorny budynek użytkowy w stanie surowym może być tutaj, po likwidacji przybudówek, wspólnie wykorzystywany przez niemiecko-rzymskie instytucje kultury. Poszerzona o efemeryczny pokład w formie sceny i eksperymentalne strefy roślinne, «galeria ogrodowa» umożliwia przez cały rok najróżniejsze projekty kulturalne: nowe miejsce publiczne w otoczeniu parku.

Prototyp efemerycznego pokładu rzymskiej galerii ogrodowej pokazany zostanie po raz pierwszy w parku pałacowym w Neuhardenbergu. Jako symbol przemijania i model minimalnej interferencji przyrody jest on niedostępny dla odwiedzających, ale prezentuje się w widocznym miejscu na wyspie przy tamie.

  • Villa Massimo gościem Pałacu Neuhardenberg

    Villa Massimo gościem Pałacu Neuhardenberg

    Laureaci renomowanej Rome Prize 2019/2020 zaprezentują prace na wystawie, w spektaklach i koncertach od 4 września do 31 października.

    czytaj więcej